FIRDA Vidaregåande skule

 

Client: FIRDA VIDaREGÅaNDE SKuLE
director: Øystein Frøyland
PROMO / 1 MIN 30 sek.

Firda vidaregåande skule er mer enn en skole. Den har totalt ca. 400 elever og 70 tilsatte, og ligger på Sandane i Gloppen kommune.  Skolen har følgende opplæringstilbud: Musikk, dans, drama, studiespesialisering og idrett.